برگزاری اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور لالجین در سال ۱۳۹۸

 

اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور لالجین در سال ۱۳۹۸، به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور لالجین با حضور اعضاء شورا و در روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه در محل بخشداری لالجین برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش شش واحد فناور، در خصوص استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور لالجین مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شش واحد، در آن مرکز موافقت گردید.

اخبار

شورای لالجین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!