کارگاه آموزشی از ایده تا تجاری سازی

 

پارک علم و فناوری همدان با همکاری دانشگاه صنعتی و دانشگاه بوعلی سینا برگزار می کند:

جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی لینک زیر را انتخاب نمایید.

ثبت نام

رویدادها و اطلاعیه ها

پارک علم و فناوری همداندانشگاه بوعلی سینادانشگاه صنعتی همداندکتر مصطفی کریمیان اقبالکارگاه آموزشی از ایده تا تجاری سازی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!