نمونه این دستگاه در داخل کشور موجود نبوده و از خارج از کشور وارد میشود که علی رقم داشتن هزینه بالا و معایب فراوان، شرکت ایرانیان یادمان با مدیر عاملی آقای پیمان مرادی ، با استفاده از تجربیات پزشکان متخصص و خلاقیت شخصی و افراد شرکت، عیوب و نقص دستگاه وارداتی را مرتفع نموده و با قیمت پایین تر ، کیفیت و کارایی بالاتر، این دستگاه را تولید می نماید.

نمونه کارها