این شرکت دانش بنیان از سال ۹۵ با هدف حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی صنایع شروع به فعالیت نموده است.  این مجموعه با استفاده از ضایعات برخی کارخانجات آلاینده منجمله ذوب آهن اصفهان،  شیشه همدان و …. در صنایع تبدیلی، محصولات سبز و دوست دار محیط زیست تولید کرده است. از جمله محصولات تولیدی توسط این شرکت، میتوان سیمان بازیافتی که از ضایعات صنعت ذوب آهن تولید شده  با برند سیمان سبز، بتن بازیافتی پر مقاومت با برند بتن سبز، سنگ مصنوعی بازیافتی از ضایعات کارخانه شیشه همدان با برند سنگ سبز را نام برد. هدف اصلی این شرکت دانش بنیان فراگیر ساختن مصالح ساختمانی زیست سازگار و بازیافتی میباشد.

نمونه محصولات

نمونه کارها