بیست و هشتمین رویداد ایده پارک با موضوع ایده تا کسب و کار برگزار گردید.

 

بیست و هشتمین رویداد ایده پارک با موضوع ایده تا کسب و کار در روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه پیام نور شهرستان بهار برگزار گردید و ۲۳ ایده مطرح و مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.

بیست و هشتمین رویداد ایده پارک که به همت پارک علم و فناوری استان همدان و با همکاری دانشگاه پیام نور شهرستان بهار برگزار شد، ۲۳ ایده پرداز خلاق به بیان و شرح ایده خود پرداختند و در پایان پس از اظهار نظر هیأت داوران و اعلام رأی حضار در این رویداد،‌ ۳ ایده برتر به شرح ذیل انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

ایده اول خانم نازنین جباری با عنوان ایده: جمع آوری زهر زنبور عسل (سم زنبور عسل)، ایده دوم آقای محمدمهدی عباسی جوان با عنوان ایده: اجاره دادن وسایل از طریق اپ موبایل و ایده سوم آقای مصطفی عظیمی رسا با عنوان ایده: پیک سلامت.

اخبار

ایده پارکایده تا کسب و کاربیست و هشتمینشهرستان بهار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!