تماس با ما

شماره تماس پارک علم و فناوری همدان: ۲۰-۳۸۳۲۰۶۱۹ (۰۸۱)

شماره فکس: ۳۸۲۷۰۲۸۰ (۰۸۱)

کدپستی: ۹۶۹۴-۷-۶۵۱۶۷

لیست شماره تلفن واحدهای پارک علم و فناوری همدان