در این طرح ما به طراحی و تولید بازیهای رایانه ای آموزشی و شناختی ، می پردازیم به نحوی که ابتدا با تمرکز بر موضوع آموزشی ، محتوای مطالب درسی را به بازیهای رایانه ای سه بعدی بر اساس استانداردهای آموزشی و فرهنگ ملی تبدیل می کنیم تا در فرایند انجام بازی ، فراگیران ، محتوای کتب درسی خود را نیز فرابگیرند. بدین ترتیب که هر پایه ی درسی اول تا ششم ، دارای بازی مخصوص به خود می باشد و هر پایه نیز شامل درسهای مختلف مانند ریاضی ، علوم تجربی ، فارسی و… می باشد که به طور جداگانه ، بازیهای مخصوص به آنها طراحی خواهد شد . در گام بعدی ، به طراحی و تولید بازیهای شناختی جهت ارتقاء مهارتهای ذهنی ، اجتماعی و فرهنگی خواهیم پرداخت تا بتوانیم در سایه بازیهای رایانه ای ، مهارتهای فوق را در فراگیران تقویت نماییم و بدین ترتیب ، هم از نفوذ بازیهای آسیب رسان بیگانه جلوگیری می کنیم و هم به ارتقاء مهارتهای آموزشی و شناختی فرزندان عزیز کشورمان می پردازیم. در ادامه ی طرح به طراحی بازیهای آنلاین و بازیهای اندرویدی برای گوشی های موبایل می پردازیم

نمونه کارها