قطعات جانبی موتور (Front Engine Accessory Drive) اجزای بیرونی و جلویی قوای محرکۀ خودرو بوده که وظیفۀ فعالسازی و تحریک سامانه های موتوری نظیر سیستم زمانبندی باز و بست سوپاپ ها (تایمینگ)، سیستم خنک کاری (پمپ آب)، سیستم کمک فرمان (پمپ هیدرولیک فرمان)، سیستم تهویۀ مطبوع (کمپرسور کولر) و دینام را برعهده دارند. سه جزء اصلی این مجموعه تسمه (Belt)، تسمه سفت کن (Tensioner) و هرزگرد (Idler) می باشد.

نمونه کارها