دستگاه ساخته شده با پایش مداوم شبکه فشار متوسط و ضعیف برق،  طبق الگوریتم های تعریف شده سرقت کابل و ترانس برق را حتی در صورت قطع برق شبکه  و همچنین وضعیت های مختلف شبکه از جمله قطع یک یا چند المنت، عملکرد قطع کن های خط، قطع یک یا چند فاز، قطع کلید اتومات(عملکرد کنتور هوشمند) را تشخیص و اطلاع رسانی می نماید.

در ضمن بسته به نیاز کشاورز، دستگاه امکانات دیگری مانند سنجش و اطاع رسانی آنلاین فشار شبکه آبرسانی ، حفاظت از الکتروپمپ، امکان کنترل الکتروپمپ توسط موبایل، کنترل عبور و مرور به موتورخانه و غیره را ارائه می دهد.

نمونه کارها