از آنجا که هدف کشاورزی مدرن داشتن گیاهان اصلاح شده با بازدهی بالا می باشد و برخی گیاهان در محیط زمین اصلی به سختی ازدیاد می یابند و همچنین با توجه به اینکه خرید بذر و یا ریزوم و پیاز برخی گیاهان و گلهای زینتی خیلی گران میباشد، شرکت زیست فناوری صدرای ملایر با مدیر عاملی آقای رضا بهروزی که فارغ التحصیل  کارشناسی  ارشد  بیوتکنولوژی  کشاورزی میباشد با ارائه  این طرح  تحول بزرگی در تولید گیاهان و گلهای زینتی انجام داده و محصول نامبرده قابلیت صادرات داشته و علارقم ارز آوری مانع خروج ارز از کشور میشود.

نمونه کارها