زمینه فعالیت شرکت محصولات بیولوژیک سبزآوران:

۱-    تولید، رهاسازی، ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی آفات اعم از پارازیتوئیدها و یا شکارگرها

۲-    تحقیق و توسعه در مورد بکارگیری عوامل کنترل بیولوژیک آفات در مزارع، باغات و گلخانه های کشور

۳-    بکارگیری سایر عوامل کنترل غیر شیمیایی آفات در جهت کاهش هر چه بیشتر استفاده از سموم شیمیایی

توضیحات در مورد شرکت:

شرکت محصولات بیولوژیک سبزآوران (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات آغاز نمود. فعالیت این شرکت شامل جمع آوری سوش محلی، پرورش انبوه، رهاسازی، ترویج و ارزیابی عوامل کنترل بیولوژیک در مزارع می باشد. عوامل بیولوژیک بکارگرفته شده در این شرکت شامل زنبورهای تریکوگراما، براکون و تریسولکوس بوده است. زنبورهای تریکوگراما به صورت تریکوکارت و در فرم پیش شفیره و زنبورهای براکون به صورت لیوان های با درپوش توری و در فرم حشره بالغ و در داخل وانت یخچال دار با تنظیم دمایی ۴-۷ درجه سانتی گراد به مزارع حمل شده و در بین کشاورزان توزیع می گردند. زنبورهای تریکوگراما پارازیتویید تخم آفات بوده و زنبورهای براکون، لاروهای آفات را پارازیته می کنند. بیشترین سطح اجرایی بکارگرفته شده در سال ۱۳۹۲، در سطح ۶۰۰۰ هکتار مزارع گوجه فرنگی و ۴۰۰۰ هکتار مزارع ذرت و بر علیه آفاتی مثل کرم ساقه خوار ذرت، کرم میوه گوجه فرنگی و کرم بلال ذرت بوده است. در راستای عملیات کنترل بیولوژیک، مطابق با گزارش مدیریت حفظ نباتات، سطح سمپاشی به میزان ۲۰ تا ۳۰ هزار لیتر در این اراضی کاهش یافت. علاوه بر این پرورش، رهاسازی و ارزیابی زنبور تریسولکوس بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۹۰ ، هر ساله در سطح۱۰ هکتار از مزارع گندم و بر علیه تخمهای سن گندم به صورت پایلوت اجرایی شد که نتایج مستند دال بر موفقیت طرح بود.

نمونه کارها