مجتمع آزمایشگاه های تخصصی پارک علم و فناوری استان همدان

پارک علم و فناوری استان همدان از ابتدای تاسیس و در راستای توسعه و تجهیز مراکز رشد، راه اندازی آزمایشگاه تخصصی را در برنامه­های توسعه فناوری خود قرار داده است که در این مرکز رشد خلاقیت­ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در زمینه­های فناوری پیشرفته از جمله: زیست فناوری، فناوری نانو، مواد نو و … به محصولات قابل ارایه در بازار به همراه توسعه کارآفرینی تبدیل می­شوند. تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه­های تخصصی پارک در استان همدان به منظور حمایت از هسته­ها، واحدها، مؤسسات و شرکتهای دانش بنیانِ کارآفرین و همچنین دانشجویان، دانشگاهیان و متخصصین علاقمند به فناوری­های نوین و پیشرفته است. چراکه با پارک معتقد است که با پا گرفتن شرکت‌های نوپای فناور در این زمینه؛ توسعه فناوری به عنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی در استان مطرح خواهد شد.

آزمایشگاه های تخصصی از طریق ارائه خدمات، رشد شرکتهای تازه تاسیس در این حوزه را تسریع میکنند و بستری  مناسب جهت جذب و حمایت از کارآفرینان به خصوص دانش آموختگان نخبه دانشگاهی در حوزه­های تخصصی و جدید دانش مهیا خواهند نمود که با انجام آزمایشات تخصصی به توسعه علوم و فناوری و نهایتا تجاری سازی تحقیقات در استان و منطقه کمک شایانی خواهد شد. پارک علم و فناوری استان همدان به دنبال فرصتهای زیر اقدام به راه اندازی آزمایشگاه­های تخصصی نمود:

 • ضرورت انجام تحقیقات فناورانه در فضای آزمایشگاهی
 • ضرورت جذب نخبگان و جلوگیری از مهاجرت آنها از طریق
 • وجود بازارهای جدید Nano- Bio -Tech برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و ایجاد مشاغل جدید و پایدار
 • سیاستهای دولت در حمایت از Nano- Bio -Tech
 • پتانسیلهای علمی و اقتصادی استان همدان
 • تجربه موفق پارکها و آزمایشگاه خارجی در زمینه Nano- Bio -Tech
 • دست­یابی و تعریف بازارهای هدف جدید در زمینه Nano- Bio -Tech

مجتمع آزمایشگاهی پارک علم و فناوری استان مشتمل بر آزمایشگاه های ذیل است:

 • مجموعه آزمایشگاهی بیوتکنولوژی
  • فیتوشیمی
  • کشت بافت
  • زیست فناوری
  • میکروبیولوژی
 • مجموعه آزمایشگاهی مواد پیشرفته
  • سفال و بدنه
  • سرامیک
  • لعاب