با توجه به بحث هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت انرژی الکتریکی، موضوعات صرفه اقتصادی، افزایش راندمان تجهیزات و همچنین بهره وری مطلوب دستگاهها و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان دپارتمان آسیابهای گلوله ای از بزرگترین مصرف کننده انرژی الکتریکی در صنایع سیمان بوده و کاهش مصرف انرژی درآنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما در عمل بازدهی آنها حین عملیات عمدتاً پایین است که دلایل این امر را می توان در تجمع و چسبیدن ذرات نرم شده و کوتینگ بر روی لاینر و گلوله های آسیاب دانست. مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت سیمان که باعث افزایش ظرفیت خردایش می شوند، کمک سایش نامیده می شوند. خردایش ریز در صنایع سیمان و سرامیک بخش مهمی از انرژی را به خود اختصاص می دهد. در صنعت سیمان، در حدود ۷۵ % مصرف انرژی کل برای کاهش ابعاد است که ۸۵ % این انرژی برای خردایش مصرف می شود. کلینکر، سنگ آهک و مواد مشابه در صنعت سیمان موادی هستند که نیاز به سنگ شکنی و خردایش دارند. امروزه در دنیا سعی می شود برای بالا بردن راندمان آسیاب های گلوله ای از ترکیباتی برای بهبود این شرایط استفاده شود که علاوه بر افزایش راندمان آسیاب سیمان تا ۳۰ درصد، باعث بالا بردن کیفیت سیمان نیز شود و تأثیر منفی بر کیفیت سیمان نداشته باشد.
جهت بررسی فعالیت کمک سایش های مختلف، دو مکانیزم پیشنهاد شده است: مکانیزم اولیه که به نام اثر Rehbinder شناخته شده است، بر این فرض استوار است که با جذب کمک سایش بر روی مواد داخل آسیا، انرژی آزاد سطحی کاهش می یابد. با کاهش انرژی آزاد سطحی، کمک سایش ها توسعه میکروترک های موجود در ذرات شکسته شده را بیشتر می کند به علت برخوردهایی که از تجمع مواد با هم جلوگیری می کنند. این مکانیزم می تواند جلوگیری از کوتینگ روی گلوله ها و لاینر آسیا را نیز توجیه کند.بنا به مکانیزم دوم که توسط Westwood و همکاران پیشنهاد شد، جذب کمک سایش ها سبب حرکت و متلاشی شدن لایه های نزدیک به سطح مواد می شود که این امر منجر به کاهش سختیhardness) ) مواد می شود.کمک سایش ها موادی تاثیر گذار هستند که فرآیند خردایش و سایش را از دو جنبه انرژی ، ظرفیت و کیفیت بهبود می بخشد. بخشی از انرژی داخلی آسیاب صرف تغییر شکل الاستیک و پلاستیک ذرات، از هم پاشیدن توده ها، اصلاح شبکه کریستالی و واکنشهای مکانیکی و شیمیایی و تولید سطح جدید می شود. بخش دیگر انرژی صرف عواملی همچون اصطکاک بین ذرات و گلوله ها یا لاینرهای آسیاب یا اصطکاک بین خودشان، انرژی صوت، انرژی سنتیکی ذرات و تغییر شکل بارهای خرد کننده می شود. بنابراین بخش زیادی از این انرژی برای مقاصدی همچون اصطکاک، توده ای شدن، تغییر شکل الاستیکی و پلاستیکی و …. به شکل گرما تلف می شود . انرژی واقعی تنها کسر کوچکی از کل انرژی داخل آسیاب را به خود اختصاص می دهد.تاثیرات کمک سایش: ۱- کاهش مصرف انرژی آنها ۲- افزایش ظرفیت آسیابها ۳- بهبود کیفیت ۴- امکان افزایش مصرف افزودنی های سیمان (پوزولان و …) ۵- افزایش بلین سیمان ۶- بهبود سیالیت سیمان و مواد ۷- کاهش نسبت آب به سیمان ۸- رفع مشکل گرفتگی مسیرهای انتقال و سیلوها ۹- بهبود سایز دانه بندی۱۰- رفع پدیده به هم چسبیدن ذرات و اگلومریشن ۱۱- افزایش بازده سپراتور۱۲- کاهش مصرف انرژی ایرلیفت

نمونه کارها