نمایشگر ۳۶۰ درجه شفاف وسیله ای است که قابلیت نمایش متن یا انیمیشن را دارد.همانطور که از نام این وسیله پیداست پشت تصویر ایجاد شده قابل رویت و مشاهده است و از این باب آن را برای امور اطلاع رسانی و تبلیغاتی مناسب میسازد.

نمونه کارها