دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و کاربرد آن در بهبود فرآیندهای کسب و کار

با توجه به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و کاربرد آن در بهبود فرآیندهای کسب و کار، از علاقه مندان دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام در این دوره به سایت رویدادهای پارک علم و فناوری همدان به آدرس www.event.hstp.ir مراجعه نمایند.