اولین کنفرانس انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با  موضوع “انقلاب صنعتی چهارم، اکوسیستم نوآوری ایران – فرصت ها و چالش ها” در اسفندماه سال جاری برگزار می گردد.

علاقمندان جهت بارگذاری خلاصه مقالات خود می توانند از طریق لینک ذیل اقدام نمایند:

رویدادها و اطلاعیه ها

پارک علم و فناوری همدانجشنواره بین المللی خوارزمیجشنواره جوان خوارزميسال جهش تولید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!