برگزاری اولین جلسه شورای مركز رشد واحدهای فناور لالجین در سال ۱۳۹۸

 

اولین جلسه شورای مركز رشد واحدهای فناور لالجین در سال ۱۳۹۸، به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مركز رشد واحدهای فناور لالجین با حضور اعضاء شورا و در روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه در محل بخشداری لالجین برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش شش واحد فناور، در خصوص استقرار در مركز رشد واحدهای فناور لالجین مورد بررسی قرار گرفت و با پذیرش شش واحد، در آن مرکز موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!