امضاء تفاهم نامه همکاری چند جانبه بین سازمان های مرتبط برای ایجاد شتاب دهنده تخصصی انگور و کشمش ملایر

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، دومین جلسه ایجاد شتابدهنده تخصصی انگور و کشمش و صنایع وابسته، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و به منظور برنامه ریزی و توافق نهایی و همچنین تبادل تفاهم نامه همکاری فیمابین دستگاه های متقاضی همکاری در ایجاد این شتابدهنده، در روز سه شنبه مورخ ۸ بهمن ماه سال جاری به میزبانی پژوهشکده انگور و کشمش ملایر برگزار گردید .

این جلسه با حضور آقایان ۱- دکتر اسدیان رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی همدان،۲- دکتر رستمی رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر،۳- دکتر موسوی مسئول ایستگاه تحقیقات کشاورزی ملایر و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان و۴- آقای عبدالملکی مسئول اتاق بازرگانی ملایر، برگزار گردید .

در این جلسه توافقات نهایی بین روسای سازمان ها صورت پذیرفت و به منظور هماهنگی و عدم موازی کاری در ایجاد این شتاب دهنده، تفاهم نامه ی چند جانبه فیمابین سازمان ها و نهادهای مرتبط و تاثیر گذار در زمینه انگور و کشمش ملایر تهیه و به امضاء طرفین رسید.

اخبار

پارک علم و فناوری همدانتفاهم نامه همکاریشتاب دهنده تخصصی انگور و کشمشمرکز رشد واحدهای فناور ملایر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!