چهارمین جلسه شورای علمی فناوری در سال ۱۳۹۸ برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، چهارمین چهارمین جلسه شورای علمی فناوری در سال ۱۳۹۸ به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور اعضاء و به منظور ارزیابی درخواست استقرار ۴ شرکت فناوری در بخش موسسات پارک علم و فناوری همدان، در روز سه شنبه مورخ ۱ بهمن ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه مدیران عامل ۴ شرکت فناوری، شرکت و محصول خود را جهت استقرار، در حضور اعضاء شورای علمی  معرفی کردند و در نهایت با ارزیابی های صورت پذیرفته، هر ۴ شرکت فناوری موفق شدند، رای و نظر اعضای شورا را جهت استقرار در بخش موسسات پارک علم و فناوری همدان کسب کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!