دومین جلسه شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، دومین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۳۹۹ به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور اعضاء به منظور ارزیابی درخواست پذیرش و استقرار ۵ طرح فناوری پیشرفته در دوره های پیش رشد و همچنین رشد در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان ، در روز یکشنبه مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه صاحبان ۵ طرح فناورانه، ایده و محصول خود را جهت ارزیابی و بررسی، در حضور اعضاء شورای مرکز رشد معرفی کردند و در نهایت با ارزیابی های صورت پذیرفته، ۳ طرح فناوری جهت استقرار در دوره پیش رشد و ۱ طرح فناوری نیز در دوره رشد موفق شدند رای و نظر داوران را جهت پذیرش و فعالیت در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان کسب کنند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!