برگزاری جلسه مشاوره تخصصی برای واحدهای فناور پارک از طریق ویدئو کنفرانس

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، جلسه مشاوره تخصصی آنلاین به منظور ارائه راهکارهای لازم جهت بهینه شدن فرآیند ارائه خدمات و رفع موانع و اصلاح روند فعالیت شرکت های فعال در حوزه کارآفرینی فناورانه، و با حضور جناب آقای دکتر اسدی ریاست محترم بنیاد فناوری های فرهنگی و داور برنامه میدون، جناب آقای ابطحی نماینده یونیدو و سرکار خانم رستم خانی دستیار ویژه کارآفرینی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در روز سه شنبه ۲/۲/۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱:۳۰ با حضور ۵ شرکت فناور پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

این جلسه با هدف رعایت فاصله گذاری اجتماعی و از طریق ویدئو کنفرانس، توسط پارک علم و فناوری همدان و با هماهنگی بنیاد ملی فناوری های نرم برگزار گردید و شرکت های تجارت الکترونیک چهاربرگ، افزا سازان نمای سوم، مزرعه هوشمند ایرانیان، مؤسسه ساد و شرکت پیشرو فن آوران غرب آرکا موضوعات مورد نظر در خصوص توسعه بازار، مسائل مالی و … را مطرح نمودند و در طی برگزاری جلسه راهکارهای کاربردی را دریافت نمودند .

اخبار

افزا سازان نمای سومبنیاد فناوری های فرهنگیپارک علم و فناوری همدانتجارت الکترونیک چهاربرگدانش بنیانزیست بوم نوآوری و فناوریسال جهش تولیدشرکت پیشرو فن آوران غرب آرکامؤسسه سادمزرعه هوشمند ایرانیان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!