بازدید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری همدان

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و ففناوری همدان، در ساعات میانی روز دوشنبه مورخ 1398/9/11، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دکتر مهدی کشمیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری این وزارت در امور فناوری،از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک و مرکز رشد واحدهای فناور همدان بازدید کردند.

در این بازدید دکتر برومند سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی را 0.7 برشمرد و افزود این میزان کمتر از هدف ما می باشد و با تغییرات صورت پذیرفته در نظام آموزشی  و حرکت به سمت پژوهش های بنیادین و فناوری و توجه ویژه به کارآفرینی درصدد رونق و رشد سهم تحقیق و توسعه هستیم.

ایشان ادامه داد ، در درون دانشگاه درصدد ایجاد مراکز رشد و شتابدهنده هستیم تا اعضاهیات علمی و دانشجویان بتوانند در جهت فناوری و کارآفرینی و تحقق ایده خود فعالیت کنند و در بیرون دانشگاه ها نیز با ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم در پارک های علم و فناوری تلاش میکنیم سیاست خود را در این زمینه محقق کنیم.

به فضل خدا در پارک علم و فناوری همدان شاهد رشد شرکت های فناور توانمند هستیم و امید است با حمایت های مالی و معنوی زمینه فعالیت این شرکت ها تسهیل گردد.

در ادامه دکتر مهدی کشمیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری این وزارت در امور فناوری نیز در حاشیه این بازدید بیان داشت: مدل حمایت از استارت آپ ها و واحدهای فناور به ایجاد شتابدهنده تغییر یافته و بخش خصوصی توانمند در عرصه اقتصاد و صنعت که زیر ساخت لازم را دارد و با ایجاد فضای نوآوری باز در خود وارد فضای فعالیت می گردد و این مهم از شهرهای مستعد شروع شد اکنون در همدان نیز ایجاد شتابدهنده های تخصصی در برنامه ریزی پارک همدان لحاظ گردیده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!