تفاهم نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری همدان و اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان منعقد گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، تفاهم‌نامه دوجانبه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری همدان و اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان به منظور آموزش هدفمند برای ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی، حمایت از ارتقا و بهره‌وری ایده‌های فناورانه و دانش‌بنیان، در روز سه شنبه 17 دی ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری همدان به امضاء رسید.

دکتر محمدحسن مرادی رییس پارک علم و فناوری همدان در ابتدا ضمن معرفی شتابدهنده های تخصصی بیان داشت، در رویکرد جدید پارک علم و فناوری در توسعه اکوسیستم فناوری استان، راه اندازی شتاب دهنده با کمک بخش خصوصی دیده شده و ثمرات آن ایجاد رونق در کسب و کار فناورانه است.

 ایشان در خصوص این تفاهم نامه افزود، این تفاهم نامه به فضل الهی، با رویکرد بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و امکانات موجود طرفین، برای رشد و توسعه آموزش های مهارتی در فضای کسب و کار تهیه شده و گام موثری در جهت تبدیل علم و فناوری به مهارت است و همچنین می تواند یکی از راه های برقراری ارتباط موثر و کارآمد بین صنعت و دانشگاه باشد .

در ادامه آیین انعقاد این تفاهم نامه، وهب مختاران مدیرکل فنی و حرفه ای همدان نیز بیان کرد: مرکز فنی و حرفه ای استان آمادگی دارد تا خدمات مهارت افزایی به فناوران، نوآوران و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده از سوی پارک علم و فناوری ارائه نماید، همچنین دوره های تخصصی و مهارتی بر اساس سیاست های پارک علم و فناوری و منطبق بر اهداف سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!