جلسه ریاست و کارشناسان پارک علم و فناوری با ریاست و مدیران شرکت صنایع غذایی سحر

 

جلسه ای در روز پنجشنبه مورخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۸ با حضور ریاست و کارشناسان پارک علم و فناوری و ریاست و مدیران شرکت صنایع غذایی سحر در محل پارک علم و فناوری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای توتونچیان مدیر عامل محترم شرکت صنایع غذایی سحر خلاصه ای از فعالیت های شرکت را بیان نمودند و از علاقمندی شرکت برای ایجاد و توسعه اکوسیستم نوآوری و استفاده از فناوری در فعالیت های شرکت را بیان نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر مرادی. رییس محترم پارک علم و فناوری همدان، رویکرد پارک را در راستای ارتباط با بخش خصوصی و اینکه پارک یک تسهیل‌گر برای ارتباط بهتر شرکت ها و واحد‌های فناوری می باشد را بیان نمودند.

در انتهای جلسه بنا گردید تا با برگزاری رویدادهای نیاز محور و همچنین ارتباط واحد‌های فناور با شرکت صنایع غذایی سحر ارتباط مناسبی میان پارک و شرکت صنایع غذایی سحر در راستای توسعه اکو سیستم نوآوری انجام پذیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!