نام واحدهسته فناور
ایده محوریتولید انرژی الکتریکی از بازیافت حرارتی توسط موتور استرلینگ
زمینه فعالیتمکانیک و طراحی صنعتی
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقرارکانونی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09189097508
نمابر-
پست الکترونیکabdolahibabak@gmail.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

نیاز کشور در جهت نیل به هدف پیاده سازی پدافند غیر عاملدر بحث انرژی همچمین تولید برق پاک و جلوگیری از اتلاف انرژی درصنایع دارای انرپژی حرارتی اتلافی و مناطق دورافتاده و سایر تولید کنندگان برق پراکنده سیستمی معرفی میگردد که برپایه تبدیل اختلاف دما به انرژی جنبشیبا استفاده از موتور برون سوز استرلینگ تولید برق و سوخت پاک نمود.

اعضا

_

بابک عبدالهی سلیمان

مدیر عامل
09189097508