نام واحدهسته فناور
ایده محوریزبان راهکاری
زمینه فعالیتزبان انگلیسی
محل استقرار

مرکز رشد ملایر

وضعیت استقرارپیش رشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09196434281
نمابر-
پست الکترونیکAminghasemi83@yahoo.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

آموزش زبان با متد جدید

اعضا

_

امین قاسمی

مجری و صاحب طرح
09196434281