نام واحدشرکت زانیار بینش نوآور
ایده محوریالبسه و ملحفه بیمارستانی ضد میکروبی نانو
زمینه فعالیتپزشکی و سلامت
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09187142926
نمابر-
پست الکترونیکm.m.maleki95@gmail.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

البسه و ملحفه ضد میکروبی محصولی است که در راستای کاهش عفونت های بیمارستانی تولید و به بازار عرضه می گردد و جامعه هدف مراکز بهداشتی درمانی می باشند.

اعضا

_

محمد مسعود ملکی

مدیر عامل
09187142926