نام واحدشرکت ستاک ماد آریا
ایده محورینرم افزار جامع اداری مالی دهیاری ها
زمینه فعالیتفناوری اطلاعات
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09184432009
نمابر-
پست الکترونیکakbari7mahdi@gmail.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

سیستم مدیریت اداری مالی دهیاری ها کلیه خدمات مورد ارائه در دهیاری ها، بخشداری، فرمانداری، دفتر امور روستایی استانداری و… در بخشهای اداری و مالی در این سامانه ثبت و مدیریت می گردد.

اعضا

_

مهدی اکبری

مدیر عامل
09184432009