نام واحدشرکت چاش آبک
ایده محوریدستگاه کلریناتور خطی
زمینه فعالیتمکانیک و طراحی صنعتی
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس091871244963
نمابر-
پست الکترونیکchavosh.abook@iran.ir
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

با توجه به اینکه در حال حاضر روش مناسبی برای کلرزنی چشمه ها وجود ندارد، دستگاه کلریناتور خطی بدون استفاده از جریان برق و به صورت مکانیکی فرآیند کلرزنی را انجام می دهد. از مزیت های این دستگاه می توان گفت که جهت استقرار، با حذف کانکس و اتاقک در داخل حوضچه های  خطوط انتقال آب چشمه و یا قنات نصب می گردد و کلر محلول را به درون خطوط آب تزریق می نماید.

اعضا

_

رضا کلوندی

مدیر عامل
091871244963