اعضاء هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی از پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، در روز سه شنبه مورخ 1398/10/18، حدود 15 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی به منظور آشنایی با مفاهیم اصلی و ارکان تشکیل دهنده زیست بوم فناوری و همچنین نحوه ثبت و فعالیت و حمایت پارک از شرکت های دانش بنیان ثبت شده توسط اعضاء هیات علمی، از واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری همدان بازدید کردند.

در این بازدید ضمن تشریح نحوه تشکیل و ثبت شرکت های دانش بنیان با محوریت اعضاء هیات علمی و سطوح پذیرش، نحوه استقرار و همچنین میزان حمایت های مرکز رشد واحدهای فناور، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، از استارت اپ ها بیان گردید .

و در پایان بازدید، به سوالات بازدید کنندگان، پاسخ های کارشناسی ارائه گردید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!