امضاء تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری همدان با بانک کشاورزی استان همدان

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، در جلسه ای به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان، تفاهم نامه دو جانبه همکاری فیمابین صندوق پژوهش و فناوری همدان و بانک کشاورزی سرپرستی استان همدان با هدف افزایش تعاملات و تسهیل در بخشهای مرتبط بانکی همچون اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی و…، در روز چهارشنبه مورخ 1399/5/29 در محل پارک علم و فناوری همدان به امضاء رسید.

در این تفاهم نامه، برقراری و توسعه تعاملات در بخشهای مورد نیاز خدمات بانکی همچون اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریال و ارائه خدمات الکترونیکی و نیز تمرکز سپرده های این صندوق نزد بانک کشاورزی استان مورد توجه قرار گرفته و همچنین ارتباط هرچه بیشتر بانک و صندوق پژوهش که در توسعه فناوری علوم بویژه طرح های نوین در بخشهای اقتصادی اثرگذار باشد تاکید شده است.

صندوق پژوهش و فناوری استان همدان با سهامداری ۴۹٪ بخش دولتی( پارک علم و فناوری، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین دانشگاه صنعتی) و ۵۱٪ بخش خصوصی( کنترل گاز اکباتان، نوین رایانه همدان، آریا سیل پارت و شرکت آریا سرو سپهر الوند) تشکیل شده است، هدف فعالیت این صندوق تامین مالی سهل و آسان برای کمک به فناوران در تجارت سازی ایده ها و طرح های فناورانه ، تامین مالی محصولات دانش بنیان و گسترش شبکه تامین مالی نوآوری و فناوری و بعنوان یکی از بازوهای مدیریت فناوری و نوآوری و‌تجاری سازی در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی استان و کشور ایفای نقش می نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!