تقويت همکاري پارک علم و فناوري همدان با دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي در جهت توسعه فناوري در شهرستان اسدآباد

 

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري همدان، دکتر حسين مرادي مخلص؛ رييس دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي به اتفاق تعدادي از اعضاي هيأت رييسه دانشگاه به منظور آشنايي با  ماهيت، اهداف و حمايت هاي پارک علم و فناوري همدان و صندوق پژوهش و فناوري و همچنين تقويت و توسعه همکاري هاي في مابين معرفي و آشنايي با توانمندي هاي شرکت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي فناور مستقر، در روز يکشنبه مورخ 26 ارديبهشت ماه سال جاري از پارک علم و فناوري استان همدان و همچنين واحدهاي فناور و شرکت هاي دانش بنيان مستقر در آن بازديد کردند .

در پايان اين بازديد، در راستاي دسترسي و به کارگيري فناوري هاي کاربردي در کنار دانش، براي اجراي طرح هاي پژوهشي دانشگاه، مقرر شد  مرکز نوآوري شهرستان اسدآباد در دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي فعال شود و در همين راستا تفاهم نامه همکاري فيمابين پارک علم و فناوري همدان و دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي به امضاء رسيد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!