سومین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، سومین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در دوره موسسات، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ ۳ شهریور ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش ۳ موسسه فناور، 1 موسسه پشتیبان فناور و 2 موسسه فناوری، در خصوص استقرار در موسسات پارک علم و فناوری همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس ارزیابی و بررسی های انجام شده، با پذیرش واحدها، موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!