نهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور همدان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، نهمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال ۱۴۰۰ به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در دوره رشد در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ 12 آبانماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش 3 طرح فناورانه جهت استقرار و نیز صدورمجوز تمدید استقرار 1 طرح فناوری در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، 3 طرح فناوری پیشرفته موفق به کسب مجوز استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان شدند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!