برگزاری جلسات دوجانبه پارک علم و فناوری همدان با دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت تحقق شعار سال

 

پارک علم و فناوری همدان جهت تحقق شعار سال جلساتی را با دانشگاه علوم پزشکی برگزار نمود

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، در راستای تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و به منظور بررسی اکوسیستم فناوری و ظرفیت های استان همدان در حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان و همچنین رسیدن به راه های پویایی و رونق این بخش در پارک علم و فناوری همدان برگزار می گردد و به همین جهت جلسات پیاپی با حضور دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و دکتر مجذوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در روز دوشنبه مورخ 29 فروردین ماه سال جاری، در پارک علم و فناوری و در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزارگردید.

 

ابتدا رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به همراه معاونین این دانشگاه از پارک علم و فناوری ونیز شرکتهای دانش بنیان مستقر در آن بازدید کرد و راهکارهایی جهت تعامل و هم افزایی این دو مرجع علمی استان به خصوص در زمینه فعالیت تخصصی مرکز رشد دانشگاه مطرح شد .

 

سپس در جلسه دوم که با حضور روسای دومجموعه و همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان و رئیس سازمان صمت استان در محل دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد و مسائل کلی فعالیت دانش بنیانی در استان از قبیل سندآمایش و نیز نقش شرکتهای دانش بنیان در ارتقاء سلامت و درمان بررسی و تحلیل شد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!