برگزاری هشتمین جلسه شورای علم و فناوری در سال 1401

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، هشتمین جلسه شورای علم و فناوری سال 1401 در پارک علم و فناوری همدان به منظور بررسی طرح های فناورانه متقاضی پذیرش و استقرار در بخش موسسات پارک جهت بهره مندی از حمایت های در نظر گرفته شده  با حضور اعضای شورا و صاحبان طرح ها در روز شنبه 6 اسفند ماه در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه درخواست 3 طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی‌های انجام شده، با رای و نظر اعضا شورا، با پذیرش 2 طرح به عنوان موسسات فناور موافقت گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!