نخستین شورای مركز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1402 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان همدان،‌ نخستین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان همدان در سال 1402 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز شهرستان همدان، با حضور اعضاء شورا در روز چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت جاری در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه درخواست3 طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که 2 طرح در مقطع پیش رشد فعالیت داشته باشند و همچنین 1 طرح به علت عدم حضور مجری به جلسه بعد موکول گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!