برگزاری چهارمین شورای علم و فناوری پارک همدان در سال 1402

چهارمین شورای علم و فناوری پارک همدان  به منظور بررسی شرکت‌های متقاضی پذیرش به عنوان موسسات فناور پارک همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان این شورا به ریاست جناب آقای دکتر کزازی، ریاست محترم پارک علم و فناوری و با حضور سایر اعضای محترم شورا در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید.

در این جلسه درخواست 4 شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!