مرکز نوآوری شهرستان اسدآباد

شماره تماس

33530335(۰۸۱)

پست الکترونیک

innovation.asadabad@gmail.com

آدرس

اسدآباد،دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، مرکز نوآوری پارک علم و فناوری همدان

مرکز نوآوری شهرستان نهاوند

شماره تماس

33271520(۰۸۱)

پست الکترونیک

markaznoavari.nahavand@gmail.com

آدرس

نهاوند، دانشگاه پیام نور واحد نهاوند، مرکز نوآوری پارک علم و فناوری همدان

مرکز رشد شهر لالجین

شماره تماس

۳۴۵۲۹۰۵۰ (۰۸۱)

پست الکترونیک

markazroshd.lalejin@gmail.com

آدرس

لالجین، انتهای بلوار آیت الله خامنه ای، جنب دانشکده علمی، کاربردی ساختمان مرکز رشد لالجین
مرکز رشد شهرستان کبودراهنگ

شماره تماس

۳2569306-9(۰۸۱)

پست الکترونیک

markazroshd.kabodrahang@gmail.com

آدرس

کبودراهنگ، میدان امام خمینی، بلوار بعثت، روبروی شهرداری، جنب پژوهش سرای شهید چمران

مرکز رشد مشترک کشاوزری

شماره تماس

34373588-97(۰۸۱)

پست الکترونیک

markazroshd.keshavarzi@gmail.com

آدرس

همدان کیلومتر 5 جاده تهران، مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

مرکز رشد شهرستان رزن

شماره تماس

۳۶۲۲۸۰۷۷(۰۸۱)

پست الکترونیک

razan.inc.hstp@gmail.com

آدرس

رزن، بلوار امام، جنب کلانتری ۱۱، مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن
مرکز رشد شهرستان ملایر

شماره تماس

۳۳۳۳۸۲۸۵(۰۸۱)

پست الکترونیک

markazroshd.malayer@gmail.com

آدرس

ملایر، بلوار شهید بهشتی، جنب بوستان کوثر، دانشگاه پیام نور واحد ملایر، مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ملایر

مرکز رشد شهرستان همدان

شماره تماس

32569333(۰۸۱)

پست الکترونیک

markazroshdhamedan@gmail.com

آدرس

همدان، بلوار سردار شهید حسین همدانی، نرسیده به میدان فرودگاه، پارک علم و فناوری همدان

سازمان ستادی

شماره تماس

32569306-8(۰۸۱)

پست الکترونیک

info@hstp.ir

آدرس

همدان، بلوار سردار شهید حسین همدانی، نرسیده به میدان فرودگاه، پارک علم و فناوری همدان

logo-mark-1

با ما در تماس باشید

عنوان حوزهشماره داخلی
رییس دفتر ریاست (آقای عباسی)101
مدیر امور موسسات (آقای فرهانچی)130
مدیر امور مالی (آقای کرمی)208
رئیس امور اداری (آقای اله کرمی)117
اداره خدمات فنی و تخصصی (آقای محمدی سحر)126
رئیس اداره بازاریابی (خانم شایگانی)124
مسئول واحد عمرانی (آقای حسین پور)114
کارشناس هماهنگی مراکز رشد (خانم ایزدی)236
کارشناس جذب و پذیرش (آقای ازمیری)121
کارشناس امور موسسات (خانم عزیزیان)116
کارشناس اداره خدمات فنی و تخصصی (خانم عطایی)245
کارشناس بازاریابی (خانم رحمانی)123
کارشناس بازاریابی (خانم جامه بزرگ)239
کارشناس نظارت و ارزیابی و مالکیت فکری (خانم پیری)222
مسئول دبیرخانه و شبکه دولت (آقای کرمی)117
کارشناس واحد مالی (آقای ورشاویان)111
کارشناس واحد مالی (خانم پورصدری)118
کارشناس برنامه و بودجه (آقای قمری)122
کارشناس امور اداری و کارپردازی (آقای امامی)223
دبیرخانه (خانم افزا)244