مراکز رشد

چه کسانی می‌توانند پذیرش شوند؟

گروه­‌های نوآور و فناوری که هنوز شرکت خود را ثبت نکرده‌­اند و قصد راه­‌اندازی یک کسب و کار با محوریت یک ایده نو یا تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی را دارند (به عنوان هسته فناور)

شرکت­‌های ثبت شده نوپا (با سابقه فعالیت کم) با زمینۀ فعالیت توسعه و انتقال فناوری، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، طراحی و تولید محصولات نوآورانه، تجاری‌سازی یافته­‌های پژوهشی، ارائه خدمات فنی‌تخصصی، ارائه خدمات تخصصی کسب و کار

موسسات

چه کسانی می‌توانند پذیرش شوند؟

شرکت­‌های خصوصی رشد یافته با زمینه فعالیت فناوری­‌های نوین، توسعه و انتقال فناوری، طراحی مهندسی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و شرکت­‌ها، مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه­‌ها یا دستگاه‌­های اجرایی (یا بخش‌­هایی از این مراکز)

پشتیبان فناور

چه کسانی می توانند پذیرش شوند؟

شرکت های خصوصی که با طرح ارائه خدمات تخصصی در دوره موسسات پارک پذیرش می شوند، به عنوان موسسه پشتیبان فناور معرفی می گردند. خدماتی از قبیل، خدمات مشاوره‌ای (حقوقی، فنی، بازاریابی)، خدمات به سایر واحدهای مستقر و در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات تولیدی و یا رفاه بیشتر واحدهای فناور ….