نام واحدشرکت بتن پژوهش مانا
ایده محوریساخت قطعات سنگ مصنوعی با استفاده از ملات پر مقاومت با کارایی و مقاومت سایشی بالا با استفاده از مصالح بومی
زمینه فعالیتصنعت ساختمان
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09183501295
نمابر-
پست الکترونیکseyed.farnam@yahoo.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

ساخت قطعات سنگ مصنوعی با استفاده از ملات پر مقاومت با کارایی و مقاومت سایشی بالا با استفاده از مصالح بومی

اعضا

_

سید محمد فرنام

مدیر عامل
09183501295