نام واحدشرکت داده پردازان شایلین تاک
ایده محوریسامانه مدیریت امور فرهنگی دانشگاه
زمینه فعالیتفناوری اطلاعات
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09186084603
نمابر-
پست الکترونیکhamidrezaabdi996@gmail.com
وب سایت

www.shillintaak.ir

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

سامانه پلینک به منظور مدیریت قسمت امور فرهنگی دانشگاه پیاده سازی شده و در حال توسعه میباشد. سامانه پلینک در راستای حذف بروکراسی قسمت امور فرهنگی دانشگاه قدم بزرگی برداشته است. این سامانه با زبان برنامه نویسی سی شارپ و فریم وورک asp.net پیاده سازی شده است.

اعضا

_

مهدی مرادی

مدیر عامل
09186084603