نام واحدشرکت دام آریا مبتکرین الوند
ایده محوریدستگاه سم چینی هیدرولیک گاو
زمینه فعالیتکشاورزی – ماشین آلات دامی
محل استقرار

مرکز رشد همدان

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیانندارد
تلفن تماس09120121676
نمابر-
پست الکترونیکSa.akbari1990@gmail.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

باکس سم چینی هیدرولیک جهت مقید سازی دام سنگین به منظور اصلاح سم و جراحی و تزریقات دام مورد استفاده قرار می گیرد

اعضا

_

سعید اکبری

مدیر عامل
09120121676