نام واحدشرکت پرگاس خودرو شریف
ایده محوریطراحی و ساخت سیستم exoskeleton رباتیک
زمینه فعالیترباتیک، مهندسی پزشکی
محل استقرار

مرکز رشد ملایر

وضعیت استقراررشدی
مجوز دانش بنیاندارد
تلفن تماس09197127547
نمابر-
پست الکترونیکpergas_khodro@yahoo.com
وب سایت-

معرفی

_

خدمات و محصولات

_

طراحی و ساخت سیستم exoskeleton رباتیک

اعضا

_

حوریه مزدارانی

مدیر عامل
09197127547