برگزاری اولین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن در سال 1400

 

اولین شورای مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن در سال 1400 به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن، به ریاست دکتر مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و با حضور سایر اعضاء شورا در روز یکشنبه مورخ 19 دی ماه  در محل مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن برگزار گردید.

در این جلسه در خواست پذیرش 6 طرح فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که 4 طرح در مقطع پیش رشد و 2 طرح در مقطع رشد، در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رزن پذیرش شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!