تعامل دانشگاه پیام نور استان همدان برای تحقق شعار سال با پارک علم و فناوری

 

جلسه ای به منظور بررسی راهکارهای همکاری و هم افزایی فی مابین پارک علم و فناوری همدان و دانشگاه پیام نور استان در جهت تحقق شعار سال در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار شد و زیر ساخت های دانشگاه پیام نور استان همدان برای بهبود فعالیت شرکت های دانش بنیان استان همدان بسیج می شود.

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان ، این جلسه به ریاست دکتر مجید کزازی رئیس پارک علم و فناوری همدان و همچنین با حضور دکتر حسین محمد ظاهری رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان با هدف گسترش همکاری و تعامل، باتکیه بر ظرفیت زیر ساخت های دانشگاه پیام نور و نیز توان فناوری شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری در روز یک شنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری در محل پارک علم و فناوری همدان برگزار گردید .

 

در این جلسه ابتدا دکتر مجید کزازی گفت، امسال بنابر منویات حکیمانه مقام معظم رهبری، شعار سال و به عنوان « تولید، دانش بنیان اشتغال آفرین»، نام گذاری و هدف گذاری گردید .

 

اولویت اول و گام نخست در تحقق شعار سال بهبود وضعیت فعالیت شرکت های دانش بنیان از طریق توسعه زیر ساخت های موجود برای تسهیل در روند استقرار این واحد ها می باشد و برای تحقق این موضوع بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه پیام نور، در بخش های فضای فیزیکی و و نیز دانش اعضای هیات علمی این دانشگاه در سطح استان نیازمندیم .

 

کزازی با اشاره به اجرای طرح دستیار فناوری گفت ، طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک‌ علم و فناوری در هر استان برنامه‌ریزی شده و در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی و نیز افزایش مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری اجرا می گردد.

 

در ادامه دکتر محمدظاهری رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان نیز باتاکید بر رویکرد و هدف گذاری دانشگاه پیام نور برای فعالیت دانشگاه بهعنوان دانشگاه نسل سوم و چهارم افزود، رویکرد دانشگاه پیام نور برای تحقق فرمان رهبر انقلاب در زمینه شعار سال بسیج زیر ساخت های فیزیکی و بهره گیری از هیات علمی متخصص این دانشگاه می باشد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!