برگزاری ایده پارک برای شناسایی نخبگان تویسرکان

سی چهارمین ایده پارک با موضوع کسب و کار آینده من در شهرستان تویسرکان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، سی و چهارمین رویداد ایده پارک، با موضوع کسب و کار آینده من با حضور فرماندار، مدیران شهرستان، صاحبان ایده، داوران و علاقمندان توسط پارک علم و فناوری همدان و با همکاری فرمانداری شهرستان تویسرکان روز چهارشنبه مورخ 23/9/1401 در محل سالن همایش های فردوسی برگزار گردید.

در این رویداد فناورانه 53 ایده ثبت نام شده بود که پس از انجام داوری های اولیه، 26 ایده جهت ارائه در روز اصلی رویداد انتخاب گردید و در روال برگزاری رویداد، براساس امتیازات و جمع بندی نهایی داوران، 5 ایده به عنوان برتر و 1 ایده شایسته تقدیر مشخص شد که در ادامه مراسم از آنها تقدیر بعمل آمد و برای انجام فرآیند پذیرش به مرکز نوآوری شهرستان تویسرکان معرفی شدند تا ایده خود را عملی کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!