استقبال فناوران شهرستان کبودرآهنگ از برگزاری ایده پارک

سی و سومین ایده پارک با موضوع کسب و کار فردای من در شهرستان کبودرآهنگ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان، سی و سومین رویداد ایده پارک، با موضوع کسب و کار فردای من، با حضورمدیران شهرستان، صاحبان ایده، داوران و علاقمندان به فناوری و نوآوری توسط پارک علم و فناوری همدان و با همکاری دانشگاه پیام نورشهرستان کبودرآهنگ روزپنجشنبه مورخ 13/11/1401 در محل سالن همایش دانشگاه پیام نوربرگزار گردید.

در این رویداد فناورانه 150 ایده ثبت نام شده بود که پس از انجام داوری های اولیه، 23 ایده جهت ارائه در روز اصلی رویداد انتخاب گردید و در روال برگزاری رویداد، براساس امتیازات و جمع بندی نهایی داوران، 5 ایده به عنوان برترمشخص شد که در ادامه مراسم از آنها تقدیر بعمل آمد و برای انجام فرآیند پذیرش به مرکز رشد شهرستان کبودرآهنگ معرفی شدند تا ایده خود را عملی کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!