دومین رویداد تانا همدان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

رویداد تانا در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور ارائه ایده های نوآورانه برای حل چالش ها و نیازها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری همدان ، رویداد تانا «توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها» در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با هدف ارائه راه حل های  نوآورانه و مبتنی بر دانش در جهت رفع مشکلات و ارتقا و رونق و پویایی اکوسیستم فناوری در این حوزه با حضور دکتر مجید کزازی رئیس پارک علم و فناوری همدان، رضا خلجی معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان، سرمایه گذاران بخش فناوری، اعضاء هیات علمی دانشگاه، دانشجویان و صاحبان ایده در روز سه شنبه مورخ 16/12/1401 توسط پارک علم و فناوری همدان برگزار شد.

در ابتدای رویداد دکتر کزازی رئیس پارک علم و فناوری همدان، با اشاره به تاریخ چند هزار ساله همدان  گفت : استان همدان ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری داردکه باید با کمک فناوری و اجرای ایده های مرتبط به معرفی و شناساندن این ظرفیت ها برای ایجاد پویایی و رشد اکوسیستم فناوری استان در این حوزه کمک شود .

ایشان افزود، رویداد تانا، با هدف ترویج فرهنگ فناوری و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآروی در استانها با نگاه به پتانسیل و ظرفیتهای فناورانه و همچنین رفع مسائل و مشکلات فناورانه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با برنامه ریزی و اجرای پارک های علم و فناوری در استانها، برگزار می گردد تا ضمن شناسایی ایده های موفق از آنها برای رفع نیازهای این بخش استفاده شود.

در ادامه این مراسم مهندس رضا خلجی معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان ، ضمن تشکر از پارک علم و فناوری برای برگزاری رویداد مهم تانا ، گردشگری را ظرفیت مهمی در همدان دانست وافزود، زمینه برای پیدایش ایده های فناوری در حوزه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بسیار است و امکان فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان در این زمینه فراهم است که می باید به این بخش توجه ویژه ای شود.

در انتهای مراسم از 9 طرح حاضر که ارائه راهکار کردند و بررسی شدند تقدیر بعمل آمد و یک طرح به عنوان طرح برتر انتخاب گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!