نخستین جلسه شورای مرکز رشد لالجین در سال جاری برگزار شد

اولین جلسه شورای مرکز رشد لالجین در سال ۱۴۰۲ با حضور بخشدار، شهردار، معاون پارک علم و فناوری ، رئیس هیئت مدیره تعاونی سفالسازان،نمایندگان میراث فرهنگی لالجین و بهار و مدیر مرکز رشد لالجین در محل دبیرخانه این شهر برگزار شد.

این جلسه به منظور بررسی طرح های فناورانه جهت استقرار در مرکز رشد لالجین با حضور اعضاء برگزار و درخواست ۹طرح فناورانه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی های انجام شده، با رای و نظر اعضاء شورا، مقرر گردید که ۹ طرح معرفی شده در مقطع پیش رشد پذیرش گردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!